image

1926.

U Ćupriji se tenis igra od 1926. godine, kada je i napravljen prvi teniski teren. Teren je bio u privatnom vlasništvu, kao i klub koji je tada organizovan. Tokom XX veka, teniski kontinuitet u Ćupriji negovao se kroz više teniskih klubova.

image

1950.

Teniski klub "Morava" osnovan je 1950. godine.

image

1988.

Teniski klub "Partizan" je osnovan 1988. godine, a sportske aktivnosti je obavljao na asfaltnom terenu u Sokolskom domu - tadašnjem Partizanu. Ovaj klub odlikovao je veliki broj takmičara,rekreativaca i polaznika škole tenisa, kao i veoma borbena ligaška ekipa.

image

1995.

Godine 1995. Teniski klub "Partizan" premešta sedište svojih aktivnosti na gradske teniske terene pored gradskog bazena na Slaviji.

image

1996.

Godine 1996. Teniski klub "Partizan" menja ime u Teniski klub "Ćuprija".

image

1999.

Uoči bombardovanja 1999. godine, započeti su radovi na sanaciji drenaže teniskih terena, nakon čega tereni više nisu bili u funkciji. Klub premešta svoje aktivnosti na teniske terene Teniskog kluba "As" u Jagodini i Teniskog kluba "Mijatovac".

image

2002.

Godine 2002. održava se reosnivačka skupština kluba, sada pod prvobitnim nazivom Teniski klub "Slavija".

image

2008.

Naš klub aktivno počinje da radi tek nakon osnivačke skupštine 2008. goidine, i to opet na asfaltnom terenu u Sokolskom domu.

image

2009.

Teniski klub Slavija 2009. godine započinje sanaciju gradskih teniskih terena iz sopstvenih sredstava, kroz radne akcije članova i donacije prijatelja.

image

2011.

Sanacija terena se završava 2011. godine, i time se TK Slavija u Srbiji pozicionira kao jedan od najorganizovanijih i najuspešnijih klubova. Skupština Opštine Ćuprija odala je priznanje Teniskom klubu Slavija dodelivši mu plaketu za doprinos razvoju teniskog sporta u Ćupriji.

image

2014.

U okviru kompleksa teniskih terena našeg kluba otvoren je i kompleks bazena. Nakon višedecenijske pauze, stari sjaj je vraćen Slaviji, te je ovaj kompleks upotpunio svoj sadržaj. Iz godine u godinu, uvode se inovacije i teži trendovima.

image

2020.

Za predsednika kluba izabran je Dragan Matić. Celokupni upravni odbor kluba postavio je pred sebe kao zadatke reorganizaciju kluba, uvođenje najsavremenijih metoda u treniranju i unapređivanje škole tenisa.